Information om provsjungningar till AFk

Uppdaterad juni 2017

Intresserad av att sjunga i kören?


Moment att vara förberedd på vid provsjungning

1. Omfångsövningar
2. Liten gehörsövning
3. En a vistaövning 
4. "I denna ljuva sommartid" av Anders Öhrwall tillsammans med tre körrepresentanter (du får noten i förväg)
5. Eventuellt "Vem kan segla förutan vind"  i några olika tonarter
6. Egen vald sång - sjung a cappella
7. Ett kort samtal med möjligheter till frågor