Körsången fyllde min tid och vardag, både som barn och ungdom, inte bara genom skolan och hemmet utan också genom kyrklig musikverksamhet där jag bland annat sjöng i kör och fick möjligheter att utvecklas som musiker.

Grundskolan i Adolf Fredriks Musikklasser ledde vidare till Stockholms Musikgymnasium/Kungsholmens Gymnasium. Därefter studier på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm efter ett år i lumpen. De senare studieåren skedde under ledning av professor Anders Eby och studierna avslutades med en diplomutbildning för kördirigenter.

Mitt första fasta jobb blev en musiklärartjänst på Adolf Fredriks Musikklasser och vid samma skola var jag också ledare och dirigent för Adolf Fredriks Gosskör 2001 - 2009. Emellanåt har det blivit en del frilansuppdrag både med orkestrar och körer och under en stor del av 2000-talets första decennium var jag också ledare för Stockholms Kammarkör.

Sedan vårterminen 2011 arbetar jag som kyrkomusiker och körledare i
Adolf Fredriks Församling där Adolf Fredriks kyrkas kammarkör (fd ungdomskör) är en av de ensembler jag leder.