Vilka är Adolf Fredriks
kyrkas kammarkör?

Adolf Fredriks kyrkas kammarkör (AFk) grundades år 2000 och är en blandad kör som idag består av drygt 30 korister i åldrarna ca. 20-40 år.

Kören är knuten till Adolf Fredriks församling och sedan år 2011 är Christoffer Holgersson körens dirigent och konstnärlige ledare.

Repertoaren är mestadels klassisk, både sakral och profan, och kören tar sig gärna an utmanande a cappella-repertoar för stor och liten kör likväl som repertoar i samarbete med mindre och större orkestrar. På repertoaren finns verk som Mozarts requiem och mässa i c-moll, Frank Martins mässa för dubbelkör, Magnificat av J S Bach, Laudes organi av Zoltán Kodály och mycket mer. 2019 medverkade kören vid uruppförandet av “Uppbrott”, ett av Sven-David Sandströms sista verk. Konserten var fullsatt och fick fina recensioner i både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Samma år uruppförde AFk dessutom ett nytt requiem av Olle Lindberg för kör, solister och kammarensemble som spelades in och sändes av Sveriges Radio.

Utöver sin verksamhet inom Adolf Fredriks församling har kören genom åren medverkat vid internationella körtävlingar och vunnit många priser. Senast kören tävlade var våren 2018 då kören vann Fleischmann International Trophy Competition i Cork. 2015 tog kören hem Grand Prix i ”14th international choir competition Tallinn” i Estland. AFk får också emellanåt inbjudningar att delta vid olika projekt och evenemang. Sedan 2008 har kören till exempel årligen framfört luciakonserten ”Från mörker till ljus” i Dublin, Irland på uppdrag av Svenska handelskammaren i samma stad.

Kören har gett ut två skivor, ”Från mörker till ljus” (2009) och ”Nu – Jul med Adolf Fredriks kyrkas kammarkör” (2017), samt medverkar på ”Uppbrott” (2021) av Sven-David Sandström, utgiven av Daphne.

Adolf Fredriks kyrkas kammarkör