Vilka är Adolf Fredriks
kyrkas kammarkör?

Adolf Fredriks kyrkas kammarkör (fd ungdomskör) grundades år 2000 och är en blandad kör som idag består av drygt 30 korister i åldrarna 18– ca 35 år.

Kören är knuten till Adolf Fredriks församling och sedan år 2011 är Christoffer Holgersson körens dirigent och konstnärlige ledare.

Koristerna kommer från olika musikaliska sammanhang och musiken är för många av medlemmarna huvudintresset eller yrkesinriktningen.

Repertoaren är mestadels klassisk, både sakral och profan och kören tar sig gärna an utmanande a cappella repertoar för stor och liten kör likväl som repertoar i samarbete med mindre och större orkestrar. Större verk som Requiem av Mozart, Brahms och Duruflé, Gloria av Vivaldi, Te Deum av Otto Olsson mm finns på repertoaren. Nyligen samarbetade kören tillsammans med orkestern REbaroque vid framförandet av ”Magnificat”, kantaten ”Wachet auf, ruft uns die Stimme” samt motetten ”Singet dem Herrn” av JS Bach med solister ur kören.

Utöver sin verksamhet inom Adolf Fredriks församling har kören genom åren medverkat vid internationella körtävlingar och vunnit många priser. Senast kören tävlade var våren 2014 då kören vann Grand Prix i ”14th international choir competition Tallinn” i Estland. Kören får emellanåt inbjudningar att delta vid olika projekt och evenemang som exempelvis körens medverkan vid uppsättningen av ”Matteuspassionen” på Folkoperan våren 2014. I december 2008 blev kören inbjuden att hålla luciakonsert i både Dublin och London. Konserterna var så uppskattade att kören sedan dess årligen blir inbjuden av Svenska handelskammaren att i december månad ge konserten ”Från mörker till ljus” i Christ church, Dublin.

Sedan hösten 2013 samarbetar Adolf Fredriks kyrkas ungdomskör med El Sistema Stockholm där kören bland annat har medverkat tillsammans med alla eleverna i El Sistema – ”Sida vid sida” – på konsert i Berwaldhallen tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester och ensemble ur Radiokören.

Från höstterminen 2016 byter kören namn till Adolf Fredriks kyrkas kammarkör.

Adolf Fredriks kyrkas kammarkör