Vill du provsjunga till kören?

Vad kul att du är intresserad av att vara del av Adolf Fredriks kyrkas kammarkör! Här hittar du lite information om vad som förväntas av dig och länk till intresseanmälan.

Moment att vara förberedd på vid provsjungning:

 

  1. Omfångsövningar
  2. Liten gehörsövning
  3. En a vistaövning
  4. ”I denna ljuva sommartid” av Anders Öhrwall tillsammans med tre körrepresentanter (du får noten i förväg)
  5. Eventuellt ”Vem kan segla förutan vind”  i några olika tonarter
  6. Egen vald sång – sjung a cappella
  7. Ett kort samtal med möjligheter till frågor

 

Adolf Fredriks kyrkas kammarkör